AE Security  det lilla bolaget med stort omfång

Hur kan vi hjälpa er?

Vi arbetar systematiskt med ledningssystem för att skapa kontinuitet med tillhörande processer och arbetsinstruktioner. Med detta kommer även informationssäkerhet och privacy lösningar för att på ett enkelt sätt skapa vardag hos er.

 

Vi arbetar ständigt med att bygga motståndskraft på ett kostandseffektivt sätt så kallad "cyber deception" så väl i den tekniska miljön som utifrån givna förutsättningar.

 

 

Vi är lösningsorienterade och tror på enkelhet med fokus på affären. Givet i dessa förutsättningar kan vi hjälpa er med IKT, DORA, NIS-2 eller ISO 27001 certifiering.

Nyheter

Vi erbjuder er en bevakningstjänst för er domän för att möjliggöra spoofing och domänlika interaktioner. Kalla det threat intelligence light.

Lösningar

Kontakta oss på 

0706305505 eller

info@aesecurity.se

Tjänst

Vi erbjuder er dataskydd som tjänst (DaaS). Vi hjälper er med inventering, klassificering och struktur för samspel med ert ledningssystem och regelverk.

Våra publikationer;

 

Teminolog varför blev Nitraz så fel kring exportkontroll https://aesecurity.se/Rapport%2020231205.pdf