AE Security

Vad gör vi?

Vi arbetar systematiskt från ledningssystem genom processer till aktuella arbetsinstruktioner. På detta sätt kan vi omsätta humankapital till strukturkapital samtidigt som vi upprättar en skalbar verksamhet och affär. Vi skapar inte bara dokument utan går även igenom grundläggande infrastruktur för att säkra funktion och affär. 

Lösningar

Vi kan hjälpa dig inom området informationssäkerhet och GRC.

Aktuellt

I nuläget har vi ett stort fokus på SPF, DMARC, DKIM, BIMI, MTA-STS och TLS-RPT. Behöver du hjälp för att kunna skicka mejl efter februari 2024 så tveka inte hör av dig.

Kontakta oss på 

0706305505 eller

info@aesecurity.se